Юруков, В. Сътрудничество, споразумение, 1945 г.

Източник: Изгрев, год. I, бр. 246, 26.07.1945, с. 1.