Родната къща на проф. Марин Дринов, Панагюрище, 2016 г.

   

 

   

 

   

 

Източник: Панагюрски регионален музей

Благодарности: ас. Ваня Рачева