Родители и близки наблюдават детско тържество в забавачка, София, 80-те години на ХХ в.