Сведение за бомбардировките над български населени места през ПСВ, 1919 г.

Рапорт за нападенията на неприятелски аероплани и бомбардировките над български градове и села през Първата световна война, 1 април 1919 г.

 

 

 

Поверително. Тв. Бързо.

Министерство

на

Външните Работи

и на Изповеданията

Отделение Политическо

№ 246

20 Март 1919 г.

гр. София

До Министерството на Войната

/Щаб на Армията/

Т У К.

 

            Министерството на Външните Работи и на Изповеданията има чест да помоли онова на Войната да му съобщи, колкото е възможно по-скоро, подробно колко пъти и на кои дати през време на войната са идвали над София неприятелски аероплани, колко бомби са пустнали и какви жертви и повреди са нанесли.

            Министерството се умолява също да достави сведение за аероплани, с обстрелвания на други неукрепени градове в България, ако има такива случаи, и в частност на учреждения, носящи знака на Червения кръст, каквито случаи имало в Пловдив или Одрин.

 

            ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

            НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕТО

                        ЛЕГАЦИОНЕН СЪВЕТНИК: Ст. Баламезов

 

 

 

 

 

 

 

Поверително.

МИНИСТЕРСТВО

на

ВОЙНАТА

ЩАБ НА АРМИЯТА

ОПЕРАТИВНО ОТДЕЛЕНИЕ

№ 415

5 Април 1919 год.

София

До Министерството на

Външните Работи и на Изповеданията

Т у к.

 

            На № 246. Щаба на Армията изпраща в Министерството на Външните Работи исканите с отсрещния №-р сведения относно нападението от неприятел. аеропланни ескадри на София и други неукрепени градове.

            Приложение: 2 рапорта и 1 сведение.

 

НАЧАЛНИК НА ОПЕРАТИВНОТО ОДЕЛЕНИЕ,

От Генералния щаб,

ПОЛКОВНИК /не се чете/

 

 

 

 

 

Препис.

Тв. Бързо. Поверително.

МИНИСТЕРСТВО

на

ВОЙНАТА

ЩАБ НА АРМИЯТА

Отделение Строево

№ 146

1-и април 1919 г.

СТ. СОФИЯ

До Министерството на Войната –

Щаб на Армията

Т у к.

 

 

 

Р А П О Р Т.

На № 322.

            Донасям в Щаба на Армията, че неприятелски аероплани са нападали София:

            1. На 1-и април 1916 г. един аероплан хвърлил 8 бомби и нанесъл слаби повреди.

            На 2-и юлий 1916 г. един аероплан хвърли 12 бомби – от които са убити 4 души и много прозорци изпочупени.

            На 14-и Септемврий 1916 г. 2 аероплана – 2 къщи полуразрушени.

            На 29 Септемврий 1916 г. 1 аероплан.

            На 30-и Септемврий 1 аероплан – свален.

            2. Нападнати са от аероплани следните неукрепени пунктове из Царството.

            На 25-и май 1916 г. в гр. Неврокоп са пуснати 5 бомби, запалени са две къщи.

            На 6 юний 1916 г. хвърлени над гр. Петрич не се съобщава за повреди и загуби.

            На 13 юний с.г. хвърлени бомби над гр. Петрич.

            На 14 юлий с.г. хвърлени бомби над гр. Неврокоп.

            На 19 юлий с.г. хвърлени бомби над гр. Варна 26 бомби, повредена една фабрика.

            На 10-и септемврий с.г. хвърлени бомби над гр. Видин.

            На 1-и Септемврий с.г. хвърлени бомби над гр. Варна.

            На 14-и Септемврий с.г. хвърлени бомби над гр. Горна-Джумая.

            На 25-и Септемврий с.г. хвърлени 4 бомби над гр. Русе.

            На 10 октомврий с.г. хвърлени стрели над Пловдив, ранен един мъж.

            На 13-и Октомврий с.г. хвърлени бомби над гр. Петрич.

На 16-и Октомврий с.г. хвърлени бомби над с. Гагаре.

На 16-и Октомврий с.г. хвърлени бомби над Русе, има материялни повреди.

На 25-и Октомврий с.г. румънски аероплани хвърлили 12 бомби над гр. Русе.

На 11-и януарий 1917 г. хвърлени бомби над гр. Т. Пазарджик.

На 12-и януарий с.г. хвърлени бомби над гр. Т. Пазарджик.

На 27-и януарий с.г. хвърлени бомби над гр. Драма.

На 24-и юний с.г. хвърлени бомби над с. Конопище – запалили 4 къщи.

На 25-и юний с.г. хвърлени бомби над с. Ражден и Мрежичко.

На 29-и юний с.г. хвърлени бомби над с. Меден.

На 30-и юний с.г. хвърлени бомби над с. Мрежичка, убити 2 деца и една жена, една къща изгоряла.

На 8-и юлий с.г. пуснати 20 бомби над с. Алчар, повредени 2 къщи.

На 9-и юлий с.г. хвърлени 4 бомби над с. Боянище.

На 11-и юлий с.г. хвърлени 4 бомби над с. Боянище.

На 30-и юлий с.г. хвърлени 15 бомби над с. Харничко /Мъгленско/.

На 7-и август с.г. хвърлени бомби над гр. Бабадаг.

На 3-и Септемврий с.г. хвърлени бомби над гр. К. Бургас.

На 8-и ноемврий с.г. хвърлени бомби над с. Довише.

На 30-и ноемврий с.г. хвърлени бомби над гр. Одрин, развалил хотел „Македония“, където се помещава Резервния Интендантски магазин и ранили 12 души, от които 3 тежко, един починал – Полковник Клисуров и много прозорци изпочупени.

            На 13-и януарий 1916 г. хвърлили 14 бомби над с. Алчар, двама ранени, 1 убит.

            На 4-и февруарий с.г. хвърлили бомби над гр. Драма.

            На 20-и март с.г. хвърлили бомби над с. Царидвор и Подичани, убити 2 германски войника и 10 коня.

            На 4-и април с.г. хвърлили бомби над с. Царидвор.

            На 6-и април с.г. 1 аероплан пуснал бомби над с. Кавадарци.

            На 7-и април с.г. 1 аероплан пуснал бомби над с. Д. Агач.

            На 12-и юний с.г. аероплан пуснал бомби над гр. Узун-Кюприя.

            На 9-и юний с.г. 1 аероплан пуснал бомби над гр. Деде-Агач.

            На 20-и юний с.г. 1 аероплан пуснал бомби над Монастирище, Расим Бей и Мелница.

            На 29-и юний с.г. хвърлени бомби над гр. Ресен, срутена една къща.

            На 5-и Септемврий с.г. хвърлени над с. Милетково 15 бомби, убити 21 войника и 1 кон; ранени 17, разрушени 5 кола и запалени 550 праздни снарядни сандъци.

            На 14-и Септемврий с.г. хвърлени бомби над с. Мелница.

            На 16-и Септемврий с.г. хвърлени бомби над Удово – 3-ма ранени.

            На 18-и Септемврий с.г. хвърлени бомби над с. Мировча, убити 16 български, 3 германски войника и около 20 коня; ранени 1 поручик, 17 български и 3 германски войници.

            На 25-и септемврий с.г. хвърлени бомби над гр. Петрич. Убит 1 войник.

            На 26-и септемврий с.г. хвърлени бомби над Левуново.

 

            3. Следните ясно означени лазарети и болници:

            На 17 Октомврий 1917 г. над полски лазарет при с. Алчар.

            На 20-и март с.г. над изоставени болници при с. Трибол Алачар.

 

            Това са случаи, които са отбелязани в дневниците на противоаеропланните батареи от Въздушната отбрана, без случаите за нападане гарите, населените пунктове близо до отбранителните линии. От бюлетина за военните действия на Щаба на Действующата Армия могат да се извадят още случаи за нападане болници и лазарети, но Инспекцията не разполага с тях.

 

                        Инспектор на Инженерните войски.

                                   /п./ Генерал-Майор ДОБРЕВСКИ

 

                        Началник на Отделението.

                                   /подп./ Полковник Ганев

 

                        Вярно: Началник на Разузнавателната Секция,

                                   От Генералния Щаб,

                                               Подполковник (под) Ватов

 

                                   Вярно Помощника му

                                               Капитан /не се чете/

 

Източник: ИДЕА2