СВЕДЕНИЕ ЗА РАЖДАЕМОСТТА В РУМЪНИЯ ОТ ПОСОЛСТВОТО В БУКУРЕЩ ДО МИНИСТЪРА НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ ДР. КИРИЛ ИГНАТОВ, 20 януари 1969 г.

Първи
Поверително!
Екз. №2
До др. КИРИЛ ИГНАТОВ
Министър на народното здраве
ТУК

 

Нашето посолство в Букурещ [подчертано със син и червен цвят] съобщава за сведение следното:
„Началник на отдел при Министерството на народното здраве и социалните грижи на Румъния в разговор с наш сътрудник каза, че след Указа за раждаемостта от 1966 г. същата се е покачила повече от два пъти. Дотогава тя е била 14.6 на хиляда, една от най-ниските в Европа. Обаче мерките, произтичащи от Указа не оказали по-дълготрайно значение. През първата половина на 1968 г. вече раждаемостта спада на 18 на хиляда. Според поменатото лице, главната причина за това е отсъствието на ефикасна материална заинтересованост за родителите. През 1968 година са се започнали масови незаконни аборти, повече от които са довели до тежки здравослвни последствия. От 1966 година до края на 1968 година са извършени над 100 хиляди незаконни аборти, довели [подчертано с червен цвят]до официална медицинска намеса”.
МИНИСТЪР [подпис на м-ра Иван Попов]

 

Отп. в 2 екз.
маш. № 83 НС
20.І.1969 г.
екз. 1 – адресата
екз. 2 – КД №
изпълните: Й. Калайджиев – чернова 2 листа

 

Източник: АМВнР, оп. 20п, а.е. 381, л. 1, „Здравни въпроси, Букурещ /Румъния/ 1969 г.”