Рапорт от Щаба на действуващата армия (ЩДА) в Кюстендил до МВРИ за отношението на румънските власти към отвлеченото в плен цивилно население от Добруджа, 1916 г.

Рапорт от Щаба на действуващата армия (ЩДА) в Кюстендил до МВРИ за отношението на румънските власти към отвлеченото в плен цивилно население от Добруджа[1]

 

Кюстендил, 17 август 1916 г.

 

            Нашият офицер за свръзка при императорската и кралската австро-унгарска главна квартира предава следното донесение до същата главна квартира т австро-унгарския военен аташе в Букурещ относно третирането на нашите сънародници, заточени от румънските власти в лагера за пленници в Шипоте:

            „Българите се третират лошо. Принуждават ги към тежки работи и няма нито един случай българин да е освободен под гаранция на някое лице, при все че между тях се намират много заможни хора, които имат добри връзки. За най-малкото нарушение на наредбите в лагера те биват бити много жестоко. През последно време може да се установи следното: българи от Добруджа, които даже притежават всички нужни книжа за засвидетелствуване на самоличността си, са изпращани в лагера за пленници. Така например в тоя лагер се намира директорът на банка „Централа“ в Добрич Жак Толедо, който притежава паспорт и всички други военни книжа. Паспортът му е бил издаден заедно със заверена фотография преди два месеца в България. Можаха да се установят осем подобни случаи. В Шипоте се намират около 110 българи.“

Известявайки за горното, Щабът на действуващата армия моли Министерството на външните работи и на изповеданията да се застъпи за освобождаването на тези българи от румънски „плен“ или поне за облекчаване на участта им.

 

Началник на Щаба на действуващата армия: генерал-майор Жостов 
Началник на оперативното отделение от Генералния щаб подполковник: (п)

[нечетлив]

 

Източник: Извори за историята на Добруджа 1878 – 1919. Съст. Ж. Попов и др. София: ИБАН, 1992, 274-275.


[1] Интернирани (отвлечени) добруджанци в Молдова – при евакуацията на румънските граждански власи през август – септември 1916 г. от Добруджа са отвлечени около 25 000 – 30 000 души мъже, но от отделни села – поголовно цялото население. По-голямата част са избити или измират от глад и болести в различните лагери.