Рапорт № 485 от БК в Битоля до управляващия МВРИ в София А. Ляпчев и препис до БЛ в Турция относно забраняването от турските власти населението да държи в домовете си портрети на войводи, четници, андарти и други бунтовници, Битоля, 17 юли 1910

 

Рапорт № 485 от БК в Битоля до управляващия МВРИ в София А. Ляпчев и препис до БЛ в Турция относно забраняването от турските власти населението да държи в домовете си портрети на войводи, четници, андарти и други бунтовници

 

Битоля, 17 юли 1910

 

            Г-не М[инист]ре,

            Местната власт издаде заповед, с която се забранява на населението да продава, купува или държи в домовете си каквито и да били портрети или картички на войводи, четници, андарти и пр.

            Ако днес портретите на бившите войводи и четниците се обявяват от местната за един корпус corpus delicate и за заповядва преследването на всички ония у които подобни портрети бяха се намерили, не е трудно да си представи човек какво ще бъде, след прилаганието на въпросната заповед, положението на самите войводи и четници.

            Приемете и пр.

 

 

 

Б. Ц. К.

Т. Недков

 

Източник: Македония и Тракия в борба за свобода /Краят на XIX – началото на XX век/. Съст. В. Георгиев, Ст. Трифонов. София: МНИ, 1995, с. 627.