Резолюция на ООН и ЮНЕСКО по повод Столетието на Ататюрк (1981 г.)

 

Резолюция на ООН и ЮНЕСКО по повод Столетието на Ататюрк (1981 г.)

 

Убедени, че личностите, работили за разбирателството и сътрудничеството между народите и в полза на световния мир ще бъдат пример за бъдещите поколения, припомняйки си, че стогодишният юбилей от рождението на Мустафа Кемал Ататюрк, основател на Турската република се отбелязва през 1981 г., съзнавайки, че той е бил изключителен реформатор във всички областти, които са в компетенцията на ЮНЕСКО, признавайки, че в частност той е бил лидер на първата съпротива срещу колониализма и империализма, припомняйки си, че той е бил забележителен пропагандатор на чувството на разбирателство и траен мир между народите и държавите в света и че е работил през целия си живот за развитието на хармония и сътрудничество между народите без значението на цвят, религия или раса, решихме, че ЮНЕСКО ще сътрудничи през 1981 г. с турското правителство технически и интелектуално за един международен колоквиум с цел запознаване на света с ранообразните аспекти на личността и делото на Ататюрк за популяризиране на световния мир, международното разбирателство и уважението към правата на човека.

 

Източник: Unesco. Executive Board, 113th session, 1981. Publ: 1982, (272 p.). 113 EX/SR.1.21

 

Превод: Д. Григоров