АНАМНЕЗА, Год. VIII, 2013, кн. 1-2

АНАМНЕЗА, Година VIII, брой 1-2 / 2013

СЪДЪРЖАНИЕ


ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ И ШПИОНОМАНИЯ В НРБ ИЛИ НЕОБХОДИМАТА ЖЕРТВА: СЛУЧАЯТ П. С.

Кирил Чуканов


ДЖУЛАЙ МОРНИНГ КАТО НАЦИОНАЛЕН ФЕНОМЕН Антропологическа перспектива

Роберт Леви


КОНСТАНТИНОПОЛ В КРАЯ НА VІ В. СЛ. ХР. В ИЗОБРАЖЕНИЕТО НА ТЕОФИЛАКТ СИМОКАТА (Опит за поставянето на проблема)

Борис Шопов


ВЪТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОСМАНСКОТО ОБЩЕСТВО „ЕДИНЕНИЕ И НАПРЕДЪК” (1908-1913)

Никола Раковски


ЗАТВОРЪТ В ИСТОРИЯТА НА РУМЪНСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПРЕДИ 1944 Г.

Делян Русев