Британска карикатура, омаскаряваща кипърския президент архиепископ Макариос, 1964 г.