Българска делегация начело с Фердинанд Козовски на посещение в родната къща на Сталин в гр. Гори, 50-те години на ХХ в.