Българска картичка от времето на Първата балканска война, 1913 г.

 

Източник: Частна колекция

Забележка: картичката е изпратена от български войник, подписал се като Ваня, от Чорлу до Василка Ив. Димитрова в Провадия. Според пощенския печат картичката е пристигнала в Провадия на 23.V.1913 г.