Велики Преслав - кръглата църква, 1972 г.

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ - кръглата (златната) църква на цар Симеон, Х в. [картичка, лице]

Източник: ПРЕСЛАВ [картички]. Курбанова, Д. (ред). Фотоиздат, 1972. Лична колекция.