Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Социалистическа република Румъния за премахване на входно-изходните визи за служебни, частни и туристически пътувания, както и на транзитните визи, 1967 г.