Спогодба между НРБ и СФРЮ за премахване на визите, приложение към спогодбата и нотите, разменени между посолството на НРБ в Белград Държавния секретарият на външните работи на СФРЮ по повод ратифицирането на спогодбата, 1965 г.