Спогодба за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Народна република България и правителството на Социалистическа република Румъния, 1967 г.