Протокол за сътрудничество в областта на радиото и телевизията между Българското радио и телевизия и Финландското радио, 1967 г.