Протокол за установяване на мястото, където са погребани част от екзекутираните от ВМРО през 1925 г. в с. Дъбница, 30 септември 1934 г.

 

 

Огледен протокол на длъжностни лица за установяване на мястото, където са погребани част от екзекутираните в с. Дъбница

с. Дъбница, 30 септември 1934 г.

 

            Днес, 30 септември 1934 година, [в] с. Дъбница, Неврокопско, подписаният Ангел Стоилов, стар[ши] полиц[ейски] стражар при Неврокопското околийско управление в присъствието на Никола Кръстев, стар[ши] такъв при същото управление, Асен Стоичков, секр[етар] бирник при Дубнишката сел[ска] община и кметския наместник на с. Хвостяне – Алидин Мустафов, съставиха настоящия протокол за следното:

            По повод образувалата се преписка – надпис № 2067 и № 2559 от 28 юли и 4 септември 1934 г. на господин прокурора при Горноджумайския окр[ъжен] съди надпис № 4689 и № 5601 на господин Неврокопския околийски управител, поставени върху заявлението на Ана Папалезова и Елена Семерджиева, по което водено дознание се установява, че съпрузите им са екзекутирани в с. Дъбница – „Дъбнишките кланета“, по което дознание от разпитаните лица: Мехмед Ахмедов, Ариф Ахмедов, Хасан Хамидов Ходжа и Ариф Арифов Юсинов от с. Фустане, екзекутираните в с. Дъбница лица са били заровени местността „Кавак Дере“, землище на синора между селата Дъбница и Хвостяне в нивата на Хабип Алилов Агушев от с. Хвостяне. В присъствието на горните лица и собственика на нивата, където са заровени от последните лица, отидохме на горе казаната местност, заведени от последните лица и собственика на нивата, където са заровени екзекутираните лица и посочиха гробницата, която си личи. На дължина е 15 метра и на шир. 1.5 м. Според показанията на присъстващите лица – Мехмед Ахмедов Агушев и др. по време на заряването на избитите, изкопът е бил изкопан с дълбочина около 1.60 метра и вътре са били нахвърляни около 30 човешки трупа/

            Същото място се ограничи и предупреди Кметския наместник Алидин Мустафов да пази и не позволява същото място да се работи до второ нареждане.

 

            За всичко гореизложено се съставя настоящия протокол.

 

Съставител на протокола: стар[ши] стр[ажар] Ангел Стоилов

1. стар[ши] стр[ажар] Ангел Стоилов

2. кметски наместник: Алидин Мустафов

3. секр[етар] бирник Асен Стоичков

 

 

 

 

Източник: Тюлеков, Д. Непубликувани документи за съдебно-наказателната дейност на ВМРО в Петрички окръг през 1925 г. от Държавен архив – Благоевград. – Известия на държавните архиви, № 94, 2007, 112.