Прудкина, Мария. Героичният живот на Антон Прудкин, издание на Държавно издателство Георги Бакалов - Варна, 26 февр. 1969 г. - 14 окт. 1974 г.

 

Източник: ДА – Варна, ф. 938, а.е. 526, Прудкина, Мария. Героичният живот на Антон Прудкин, издание на Държавно издателство Георги Бакалов - Варна, 26 февр. 1969 г. - 14 окт. 1974 г.

Благодарности: П. Добрев

Забелжка: Архивната единица съдържа кореспонденция на М. Прудкина, рецензии, кореспонденция между издатели, редактори и рецензенти, кореспонденция със съветски граждани. Самата книга в крайна сметка не е издадена.