Врховна команда војске Краљевине Србије - Скопље Председнику Министарског савета и министру иностраних дела Краљевине Србије Николи Пашићу - Београд, 1912 г.

 

ТЕЛЕГРАМ
 

Е. Бр. 5022.                                                                                                                                                                                                               18. XIII. XII y 11 сати — мин. — 
Пов. Бр. 4477.                                                                                                                                                                                                           18. XI/1. XII y 11 сати 30 мин. — 
 

И поред учињене забране од стране ове команде да управа турских државних дугова не сме даље вршити прикупљање њихових досадањих прихода од продаје соли, шпиритуса, лова, риболова, свиле, марака, дувана, опијума итд. до даљега наређења.205 Ипак конзули француски и енглески из Битоља представљају да управа дугова од ове забране трпи дневно штете 6-10.000 динара изјављујући да ако ова забрана остане и даље y важности да они скидају са себе одговорност и да ће наша држава морати ову штету да надокнађава. Забрана je потекла на основи чл. 222, 223, 227 и 228 Уредбе о служби y позадини војске. Молим за одговор хоће ли остати y важности учињена забрана.

 

Начелник штаба

вojвoдa Р. Путник

 

Одговор Министров y прилогу документа:


      Известите енглеског и француског конзула да ћемо ми до даље наредбе дозволити прикупљање прихода за дуг отомански, но с тим да ce прикупљена сума депонује за сада y наше касе, јер нисмо сигурни да суме неће бити употребљене за турске ратне циљеве.
      У овом смислу издајте наредбу нашим властима.
         ДАСИП, МИДС, ПО, 1912, Ф-ХН, Д-8. 
      

205 Реченица није добро дешифрована.

 

Източник: Самарџић, Радован, Уредник, Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903 - 1914 Књига 5, Свеска 3 (Београд, 1986), 459, <http://diplprepiska.mi.sanu.ac.rs/sf/Serbia-Forum/knjige/5_3/349?search_query={%22356%22:%22%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BC%22}> (9.01.2017, 13:08)

Благодарности: Неманя Калезич