Запитване от Пловдивската търговско-индустриална камара до Българското генерално консулство в Цариград за адресите на купувачи на опиум, 1913 г

 

ПЛОВДИВСКА                                                                                    Пловдив, 9 ноемврий 1913

ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА                                               Българско генерално консулство 

Информационно бюро                                                                      ПОЛУЧЕНО НА 11/XI 1913 год.

N 1212                                                                                              ВХОДЯЩИ N32 ДЕЛО N6 

 

 

До Почитаемото

БЪЛГАРСКО ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО

Цариград

ГОСПОДИН КОНСУЛЕ,

 

Имайте добрината, молим, да ни явите адресите на няколко купувачи от Цариград на опиум (афион), както и каква е днешната му цена на тамошното тържище.

Благодарим Ви

предварително за услугата. -

с отлично почитание

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: []

СЕКРЕТАР: []

 

Източник: ЦДА, ф. 321к, оп. 9, а.е. 22, л. 1