Покана за сватба, 1975 г.

Покана за сватба от Ралица Макова Дакова и Влайко Влайков Воденичаров до семейство Д. Попови, 7 декември 1975 г.