СЕМЕЕН АРХИВ ДИМИТЪР ПОПОВ (1912-1982), ЕВГЕНИЯ ПОПОВА, (1910-1995)