СЕМЕЕН АРХИВ ВИОЛЕТ ГРИГОРОВ (1938-1978), ДИМИТЪР ПОПОВ (1912-1982), ЕВГЕНИЯ ПОПОВА, (1910-1995), ЙОРДАНКА ПОПОВА (1945-2014)