Удостоверение за Димитър Попов в уверение, че е удостоен със званието „ЗАСЛУЖИЛ ИКОНОМИСТ“, 1981 г.

Удостоверение на Канцеларията на Държавния съвет на НРБ за Димитър Попов в уверение, че е удостоен със званието „ЗАСЛУЖИЛ ИКОНОМИСТ“, 2 март 1981 г.