Снимка на един от последните живи български опълченци Кръстю Янков Попов с посвещение за Д. Попов (след 1944 г.)

 

Забележка: Снимка, лице/гръб, датирана 29 септември [б. г.]. На гърба на фотографията Кр. Я. Попов е написал посвещение за Димитър Попов.  

Източник: Личен архив

Благодарности: Ж. Велев