Евгения Попова, Ливан, 30-те години на ХХ в.

Забележка: Снимка на Евгения Попова, 30-те години на ХХ в. Е. Попова работи като сервитьорка, за да се издържа, докато учи в Американския университет в Бейрут, Ливан. Оригинални размери 6х4,5 см.