Димитър Попов, снимка, 50-те години на ХХ в.

Забележка: Официална снимка, вероятно от края на 50-те години на ХХ в., оригинални размери на изображението 5,6х8,5 см.