Димитър Попов, снимка, 40-те години на ХХ в.

 

Забележка: Официална снимка, вероятно от 40-те години на ХХ в., оригинални размери на изображението 5,5х8 см.