Писмо от Димитър Попов до Евгения Попова. Селище на Държавна сигурност Кръсто поле (Еникьой), 16.10.1942 г.