Писмо от Димитър Попов до Евгения Попова. Селище на Държавна сигурност Кръсто поле (Еникьой), 12.04.1943 г.