Минева, Е. Един гръцки календар от 1914 г.

Минева, Е. Един гръцки календар от 1914 г. - STUDIA CLASSICA SERDICENSIA. Том VI. 20 години специалност „Новогръцка филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Сборник статии от юбилейна научна конференция. Вунчев, Б. (съст.). С., 2014, с. 191-220. 

Благодарности: доц. д-р Ангел Николов.