Идентификационна карта на боец от 38-а гренадирска СС дивизия „Нибелунген“, 1943 г.

Забележка: Автентичността на документа е спорна, тъй като е датиран на 1 януари 1943 г., докато по всички налични данни въпросната дивизия е създадена през 1945 г.

Благодарности: Ж. Велев.