Из Преписка за търсенето на афион (опиум) на холандския пазар, 1916 г.

Телеграми Шавкулов

Къща основана в 1879 г.

Главно седалище – София                                                                                                         София, 19 май 1916

КЛОНОВЕ:

Солун, Марсилия                                     

 

Тананарив                              

Диего-Суарес } Мадагаскар

 

Мажанга                                         

 

София, Варна, Бургас                                                                                                               Българския пълномощен министър

Телефон №401                                                                                                                         Хага.

 

            Господине Министре,

            Имаме сведения какво Холандски търговски фирми се интересували за афион /опиум/ било за местно там употребление или пък за преизнос.

            Молим най-учтиво да благоволите и наредите потребното да се съберат и ни бъдат дадени впоследствие сведения дали наистина има фирми да се интересуват от опиум, кои именно първокласни такива, по какви цени и условия, – ако могат да се фиксират отнапред според положението на пазара, какви количества биха могли да се пласират, къде франко биха се съгласили интересующите – предимно, разбира се, биха ли приели стоката франко някой наш порт по Дунава и още други сведения свързани със самия артикул по местното там разбиране, включително какви са тамошните мита, вносни берии и пр. и др. такси по него, както и дали казания артикул, който освободен тук за износ, може да бъде безпрепятствено транзитиран за Холандия през Австрия и Германия.

            Ако, Господине Министре, по една или друга причина не ви бъде възможно да ни дадете подробни сведения по въпросния артикул, молим да ни турите в кореспонденция със самите интересующи се тамошни фирми за пряко по-нататъшно помежду ни разбирателство, а вие поне да бъдете тъй любезни да ни дадете вашите информации върху честността, солидността и пр. на фирмите и вашите ценни сведения за вносните мита и др. берии в Холандия и транзита през горепоменатите съюзни нам държави.

            Като ви благодарим отнапред за услугата и ценни ваши сведения и съвети в случая, които бихте ни указали, молим да благоволите и приемете уверение за отличното ни към вас уважение.

 

Източник: ЦДА, ф. 320к, а.е. 15а, л. 1

                                                                                                             [подпис] Бр. Шавкулови