IN MEMORIAM

ПРОФ. Д.И.Н. ГЕОРГИ ДАСКАЛОВ (1942-2014)

 

На 11.02.2014 г. почина проф. д.и.н. Георги Даскалов. Професор Даскалов бе дългогодишен преподавател по Нова и съвременна история на Балканите в Катедра „История на Византия и балканските народи“ към Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Професор Даскалов остави множество важни трудове, посветени на различни аспекти на външнополитическата история, като българо-югославските отношения, българо-гръцките отношения, въпроси, свързани с малцинствата в Гърция, с гръцката политическа емиграция в България, теми, касаещи Втората световна война. През 2012 г. професор Даскалов издаде последната си монография - „Зограф в „обятията“на гръцката държава“.