IN MEMORIAM


ПРОФ. Д-Р МИРОСЛАВ ЙОВАНОВИЧ (1962-2014)


 

На 8 януари 2014 г. неочаквано почина проф. д-р Мирослав Йованович – прекрасен човек, колега и приятел. Проф. д-р Мирослав Йованович бе председател на Управителния съвет на Архивите на Сърбия, редовен професор във Философския факултет на Белградския университет, редовен професор във Философския факултет на Университета в Баня Лука и директор на Историческия отдел на Андричевия институт в Андричград. Проф. Йованович е носител на Наградата на Белград за обществени и хуманитарни науки през 2012 г.

 

Проф. д-р Мирослав Йованович има изключителни приноси за развитието на контактите между сръбската и българската историческа колегия.  С широките си контакти в България проф. Йованович бе основен вдъхновител и организатор на преподавателския и студентски обмен между Белградския и Софийския университет. Благодарение на него голям брой български преподаватели, докторанти и студенти имаха възможност да посетят Белград и да дадат нов импулс в изследванията си. Съответно Софийският университет осигури престоя на немалко сръбски колеги в рамките на това сътрудничество. В резултат на усилията му в традиция се превърна Българо-сръбската университетска историческа конференция и това е голяма негова заслуга.

 

Проф. д-р Мирослав Йованович бе сред най-изтъкнатите съвременни сръбски и спокойно може да се каже балкански историци. Той остави след себе си значимо и богато академично творчество. Основното научно поле, в което се разполагаха интересите му, бе това на Съвременната и Новата история. Той задълбочено се занимаваше с проблемите на руската емиграция в Сърбия и на Балканите през ХХ в., предлагаше оригинален поглед към руското и съветското минало, към сравнителната балканска история. Ключово място в изследванията на проф. Мирослав Йованович заемат неговите приноси в изучаването на теоретичната перспектива на историята, свързани със сръбската историография и културната история на сръбския народ през XIX и XX век.

 

Накрая, но не на последно по значение място трябва да се посочи, че проф. Мирослав Йoванович бе голям почитател на новите технологии и новите медии. Той широко използваше възможностите им в своите изследвания и в същото време много точно анализираше плюсовите и минусите на интернет революцията за историческата наука.

 

Проф. Мирослав Йованович е автор на осем монографии, съставител на десетки документални сборници и  автор и съавтор на повече от осемдесет научни публикации на сръбски, руски, английски, немски, чешки и български език.

 

Ранната смърт на проф. Мирослав Йованович лишава историческата наука и култура както в Сърбия, така и на Балканите от един изследовател, който се стремеше и успяваше да разшири хоризонтите на научното познание за миналото.

 

По време на научната си кариера проф. Йованович се превърна в пример за много преподаватели, докторанти и студенти, които той вдъхновяваше в научните им дирения и професионалното им развитие.

 

Професор Мирослав Йованович, наричан Мики от колеги и приятели, бе изключително симпатичен човек, харизматична личност. Мики бе невероятно обаятелен и оригинален събеседник, надарен с широка обща култура и прекрасно чувство за хумор.

 

 

 

 

Библиографията на проф. д-р Мирослав Йованович.