Писание за верските битки на султан Мурад син на Мехмед хан (Прев. от османотур. ез., студия и комент. Мария Калицин). С., 1992