Пенчев, Т. Пълен указател на законите в България от освобождението и до 30 юний 1939 г. Закони, наредби-закони, решения, договори, конвенции, спогодби, съглашения и др. С., 1939