Стойчо Мошанов за пословичната „сънливост” на Александър Малинов

 

…Малинов идваше рано в кабинета си. Легендата за неговата сънливост, която беше предмет на закачки в хумористичните вестници и карикатури, а понякога и на груби партизански обиди, беше създала неговата жена – Юлия Яковлевна. За да избегне дотегливи посетители, тя, както и децата му, лаконично отговаряха по десетина пъти през деня, че министър-председателят „спи“ и не може да ги приеме. В действителност Александър Малинов страдаше от безсъница, затова в очите му се забелязваше известна сънлива замъгленост.

 

Източник: НАБАН, сб. IV, а.е. 142 [Мошанов, Ст. Из спомените ми. Преди петдесет години], л. 125.