София, 1879 г. Центърът на София, 1935 г.

Източник: Енциклопедия София. Encyclopedia Sofia. С., 2017, с. 19