София, колекция карти

Първият градоустройствен план на София, 1879 г. [Източник: Енциклопедия България. Т. 6. С., 1988, с. 314]. План на София, 1887-1912 г. (Източник: Иширков, Ат. София през XVII век. - В: Материали за историята на София, кн. III, С., 1912) Карта на София и околностите, 1905 г.
План на град София с „Подуени“, 1907 г. (Приложение към чл. 92 от Закона за благоустройството на населените места). Карта на София, 1908 г. София през 1913 и 1980 г.
План на София, 1924 г. Карта на София, 1927 г. План на София (Приложение към чл. 11 на наредбата за застрояване на ст. София, публикувана в Държавен вестник брой 65 от 22 юний 1934 год.)
План на София. Издава фондация Милиционерско дело 1947 г. [На гърба на оригинала на картата, от който е сканиран файлът, е поставен следният Exlibris: "ДИМИТЪР ХАДЖИПЕТРОВ ПАРФЮМЕРИЯ - БИЖУТЕРИЯ ЧАСОВНИЦИ София, бул. Ц. Йоанна 47 тел, 2-32-88"] План-указател на София, 1973 г. Стилизирана пропагандна карта на Софийски окръг, 1985 г. (Източник: Софийски окръг [Албум]. ДИ "Септември", [С.], 1985 )