Пълно събрание на държавните закони, устави, наставления и високи заповеди на Османската империя Т. 3. Арнаудов, Хр. (изд.). Цариград, 1878