АНАМНЕЗА, Год. XII, 2017, кн. 3

РОЛЯТА НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ И АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА ЗА РАЗВИТИЕТО НА МЕДИЦИНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В БЪЛГАРИЯ 1918-1950 г.

Радослав Спасов