Евгения Калинова: ОЩЕ ЕДИН ПОГЛЕД ВЪРХУ КОНКУРСА ПО СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”