Инициатива „Нетленна памет“

Сп. „Анамнеза“ и Траурна агенция Кипарис стартират инициативата „Нетленна памет: Духът е по-силен от плътта“. Тя цели да представи актуалното състояние на различни исторически гробове и мемориални комплекси, разположени в Централния софийски гробищен парк. В рамките на идеята тук може да видите кратките справки за Румънските и Сръбските войнишки гробища:

https://kiparisbg.com/rumnskite-vojnishki-grobishha

https://kiparisbg.com/srbskite-vojnishki-grobishha-v-sofiya

Както пише големият български поет Димчо Дебелянов:

 

И нима под вражи стяг

готвил е за нас пощада?

- Не, той взе,

що му се пада,

мъртвият не ни е враг!