Ялъмов, И. История на турската общност в България. С., 2002

SUDGTL-BOOK-2014-030
История на турската общност в България
Ибрахим Ялъмов
 
2002
Илинда-Евтимов София
 
Описание: Файлът съдържа книгата на Ибрахим Ялъмов „История на турската общност в България”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 8,27 МВ.
Език: bul Страници: 528
Ключови думи: История ; България ; ХХ в. ; турци ; общност ; етнос ; население ; малцинство ; общество ; българи ; институции ; закони ; култура ; организация ; право ; изселвания ; смяна на имената ; Възродителен процес ; Минало и настояще на българските турци ; История на България 1878-1944 ; Нова българска история
Бележки: В изследването се проследява историческото развитие на турското малцинство от появяването на тюркски племена по българските земи до 1990 г. Поместено е резюме на английски и турски език. Съдържание: Предговор, стр. 7; Глава Първа: Възникване на турската общност в България, стр. 11; Глава Втора: Консолидация на турското малцинство, стр. 66; Глава Трета: Турското малцинство в периода между двете световни войни, стр. 121; Глава Четвърта: От културна „автономия” до деетнизация, стр. 277; Глава Пета: „Възродителният процес” – уникална форма на асимилация, стр. 360; Вместо заключение, стр. 504.