Тодоров, Върбан. РАЗЛИЧНИТЕ ЛИЦА НА „НАРОДНИЯ СЪД“. - В: 70 ГОДИНИ ОТ ПОВРАТА НА ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА – ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ: Сборник с научни изследвания. С., 2015, с. 118-129