Съдбата на българите в Западните покрайнини: I Национална конференция, посветена на българите от Западните покрайнини, 1 и 2 май 2010 година. Т. 1. С., 2011

SUDGTL-BOOK-2014-253
Съдбата на българите в Западните покрайнини: I Национална конференция, посветена на българите от Западните покрайнини, 1 и 2 май 2010 година. Т. 1
 
2011
Обществено движение Западни покрайнини София
 
Описание: Файлът съдържа том първи от сборник с доклади от I Национална конференция, посветена на българите от Западните покрайнини, 1 и 2 май 2010 г. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 2,46 МВ.
Език: bul Страници: 207
Ключови думи: История ; България ; Западни покрайнини ; Цариброд ; ХІХ в. ; ХХ в. ; ХХІ в. ; българи ; организация ; конференция ; историопис ; гражданство ; право ; общество ; малцинство ; Борис ІІІ ; Балкани ; Ньойски договор ; Александър Карагеоргевич ; Сърбия ; ЕС ; Европа ; Македония ; Съвременна история на Балканите
Бележки: Увод, стр. 5; Доклади и изказвания на тема „Исторически преглед и съвременно състояние на положението в Западните покрайнини”, стр. 13; Българите в Западните покрайнини – вчера, днес и утре, Иван Николов, стр. 15; Организациите на българите в Цариброд – 1990-2010 г., Зденка Тодорова, стр. 36; Демократичен съюз на българите – насоки за развитие!, Драголюб Иванчов, стр. 44; Облекчаване на агонията или реанимация?, Иван Николов, стр. 48; Изказване на Отец Йоан (Занко Стоянов), Изказване на Димитър Димитров, стр. 61; Доклади и изказвания на тема „България и международните политически отношения по проблема за Западните покрайнини, стр. 69; Западнопокраинският въпрос в българската историопис, Ангел Джонев, стр. 71; Срещите на цар Борис ІІІ с крал Александър Карагеоргевич и стратегията на България за мирна ревизия на Ньоския договор, Иван Николов, стр. 79; Българо-сръбските отношения (1990-2010) и политиката на обезбългаряване на Западните покрайнини, Зденка Тодорова, стр. 86; Сърбия пред вратите на Европейския съюз, Валентин Янев, стр. 102; Българското поданство и гражданство, според българските конституции и закони от 1879 г. до 2010 г. Някои нерешени въпроси на българското гражданство, Георги Челебиев, стр. 115; Фактът „национално малцинство” на Европейския континент и в България – 65 години след Втората световна война, Димитрина Нанева, стр. 134; Изказване на Анета Иванова – Радко Стоянчова, стр. 144; Проблемът „Западни покрайнини” – идеи и стратегии за неговото решаване в миналото и днес, Лозан Митев, стр. 147; Доклади и изказвания на тема „Българщината и проблемите на нашите сънародници в Македония”, стр. 169; Бъдещето на македонската българщина – визия на асоциацията Радко, Владимир Панков, стр. 171; Приложения и документи, стр. 181; Изводи и препоръки от „І Национална конференция за Западните покрайнини” въз основа на докладите, изказванията и дискусиите, стр. 183.
Бележки: Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”, сиг. II343836