Flere, S. The Broken Covenant of Tito's People: The Problem of Civil Religion in Communist Yugoslavia. - East European Politics and Societies 2007, 21, pp. 681-703

SUDGTL-BOOK-2012-039
The Broken Covenant of Tito's People: The Problem of Civil Religion in Communist Yugoslavia
Flere, Sergej
 
2007
Sage publications none
 
Описание: Статия, посветена на гражданската религия в Титова Югославия. Тип файл - PDF. Размери на файла - 123 KB
Език: eng Страници: 681-703
Ключови думи: статия ; списание ; East European Politics and Societies ; Югославия ; Йосип Броз Тито (1892-1980) ; Югославия ; социализъм ; комунизъм ; религия ; гражданска религия ; Съвременна история на Балканите ; ХХ век
Бележки: East European Politics and Societies 2007; 21; 681