Мишков, Х. Раждането на Титовизма: Реформите в Югославия, 1948-1953. Велико Търново, 2002

SUDGTL-BOOK-2012-059
Раждането на Титовизма: Реформите в Югославия, 1948-1953
Христо Мишков
 
2002
Издателство Фабер Велико Търново
 
Описание: Файлът съдържа монографичното изследване на Христо Мишков посветено на историята на Югославия в периода 1948-1953 г. и ролята на Тито, като държавен ръководител на страната в този период. Формат на файла: PDF. Размер на файла: 9.61 МБ.
Език: bul Страници: 216
Ключови думи: История ; История на Балканите ; История на Югоизточна Европа ; История на Югославия ; Тито ; Йосиф Тито ; Титовизъм ; Титовизмът
Бележки: Книгата съдържа следните глави: "Развитие на Революцията в Югославия" 14 с., "Раждането на идеята за самоуправленски социализъм." - 56 с., "Работническото самоуправление и социалистичската демокрация" - 99 с., "Икономическите реформи" - 141 с., "ЮКП във вихъра на социалистическата демокрация. Случаят "ДЖИЛАС"" - 169 с., "Заключение" - 197 с.
Бележки: Библиотека на Исторически факултет