Н. Данова, А. Христакудис. История на Нова Гърция. С., 2003

SUDGTL-BOOK-2013-273
История на Нова Гърция
Надя Данова ; Апостолос Христакудис
 
2003
Абагар София
 
Описание: Файлът съдържа изследването на Надя Данова и Апостолос Христакудис посветено на историята на Гърция от XV до края на XX в.
Език: bul Страници: 369
Ключови думи: История ; История на Балканите ; История на Гърция ; Гърция ; Надя Данова ; Данова ; Апостолос Христакудис ; Христакудис
Бележки: Книгата съдържа следните глави: I. Гръцкият народ в навечерието на османското нашествие - 9 с. II. Гръцкото общество през началните векове на османско владичество(15-17 ВЕК) - 19 с. III. Национално пробуждане (18 - началото на 19 ВЕК) - 65 с. IV. Свободната гръцка държава (1833-1856) - 131 с. V. Гърция в първите десетилетия на 20 век. Балканските войни и Първата световна война - 175 с. VI. Междувоенният период (1922-1940 г.) - 207 с. VII. Гърция по време н войните (1940-1949 г.) - 257 с. VIII. Периодът на Студената война (1949-1974 г.) - 281 с. IX. Третата република - Гърция и Европейската интеграция - 324 с.
Бележки: Библиотека на Исторически факултет